مقاله گروه بندي ژنوتيپهاي گندم بر اساس پروتئينهاي محلول در آب و نمک با استفاده از SDSدرPAGE تحت فا

دوشنبه 2 اسفند 1395
1:45
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله گروه بندي ژنوتيپهاي گندم بر اساس پروتئينهاي محلول در آب و نمک با استفاده از SDSدرPAGE تحت فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله گروه بندي ژنوتيپهاي گندم بر اساس پروتئينهاي محلول در آب و نمک با استفاده از SDSدرPAGE تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله گروه بندي ژنوتيپهاي گندم بر اساس پروتئينهاي محلول در آب و نمک با استفاده از SDSدرPAGE تحت فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله گروه بندي ژنوتيپهاي گندم بر اساس پروتئينهاي محلول در آب و نمک با استفاده از SDSدرPAGE تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: 5
چکیده:
پروتئینهای محلول در آب و نمک که 80 % پروتئینهای ذخیرهای بذر را تشکیل میدهد، در 33 ژنوتیپ گندم پاییزه و بهاره که شامل 25 ژنوتیپ گندم بهاره مکزیکی و 8 ژنوتیپ گندم پاییزه ایرانی با روش SDS-PAGE مورد مطالعه قرار گرفت. نوارها براساس حضور ( 1) و عدم حضور باند ( 0) امتیازدهی شدند و 9 آلل مشخص گردید که با وجود این تنوع بالا میتوان از این نشانگرها برای تشخیص اختلاف بین ارقام استفاده کرد. نمودار درختی بر اساس ضریب تشابه ژاکارد و روش UPGMA ترسیم شد، که این ژنوتیپ ها در سطح تشابه 0/63 به دو گروه طبقه بندی شدند و نتایج این گروبندی با نتایج حاصل از تجزیه به مولفه های هماهنگ اصلی هم خوانی داشت. همچنین نتایج تجزیه واریانس مولکولی تنوع ژنتیکی مطلوبی درون و بین گروهها نشان داد که از این تنوع میتوان در برنامه های به نژادی و گزینشی بهره برد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 49 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله واکنش جوانه زني بذورگلرنگ به باکتري سودوموناس فلورسنس درسطوح مختلف تنش شوري تحت فایل ورد (wo

دوشنبه 2 اسفند 1395
1:44
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله واکنش جوانه زني بذورگلرنگ به باکتري سودوموناس فلورسنس درسطوح مختلف تنش شوري تحت فایل ورد (word) دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله واکنش جوانه زني بذورگلرنگ به باکتري سودوموناس فلورسنس درسطوح مختلف تنش شوري تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله واکنش جوانه زني بذورگلرنگ به باکتري سودوموناس فلورسنس درسطوح مختلف تنش شوري تحت فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله واکنش جوانه زني بذورگلرنگ به باکتري سودوموناس فلورسنس درسطوح مختلف تنش شوري تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 3

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر باکتری سودوموناس فلورسنس بربرخی ازشاخصهای جوانه زنی گیاه گلرنگ تحت تنش شوری ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی به سه تکرار درازمایشگاه گروه زراعت دانشگاه ارومیه انجام شد فاکتور اول تلقیح و عدم تلقیح باکتری سودوموناس فلورسنس و فاکتور دوم تنش شوری شامل پنج سطح ds/m32 16 P8 P4 P0 بود برای اعمال تیمارهای تنش شوری ازاب دریاچه ارومیه استفاده شد صفات مورد بررسی شامل درصد و سرعت جوانه زنی طول ریشه چه و ساقه چه وزن خشک ریشه چه و ساقه چه بودند دربین صفات مورد بررسی درصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی و طول ساقه چه تحت تاثیر تلقیح با سودوموناس قرارگرفتند به طوریکه دربذور تیمار شده با باکتری درصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی و طول ساقه چه به ترتیب 4/7درصد و 9/2درصد و 41درصد cm نسبت به بذور تیمار نشده افزایش نشان داد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 47 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله بررسي آماري اطلاعات خروج خطوط 400 کيلوولت ايران از ديدگاه پاياني 1 تحت فایل ورد (word)

دوشنبه 2 اسفند 1395
1:44
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي آماري اطلاعات خروج خطوط 400 کيلوولت ايران از ديدگاه پاياني 1 تحت فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي آماري اطلاعات خروج خطوط 400 کيلوولت ايران از ديدگاه پاياني 1 تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي آماري اطلاعات خروج خطوط 400 کيلوولت ايران از ديدگاه پاياني 1 تحت فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي آماري اطلاعات خروج خطوط 400 کيلوولت ايران از ديدگاه پاياني 1 تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1377

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 7

چکیده:

در مقاله حاضر خلاصه اهداف و روش اجرای کار در بررسیهای آماری مربوط به اطلاعات خروج خطوط 400 کیلوولت ایران ارائه شده است . این کار که توسط تیم تحقیقاتی به شیوه ای متفاوت با روشهای مرسوم انجام گرفته است با هدف بدست آوردن شاخصهای پایایی شبکه خطوط 400 کیلو ولت ایران و بدست آوردن اطلاعت آماری جهت مقایسه طرح های مهندسی و نیز ارائه پیشنهاد در زمینه بهره برداری و تعمیر و نگهداری بهینه این شبکه انجام شده است . نتایج حاصل از این بررسی بسیار متنوع بوده و اطلاعات محاسبه شده انحاء مختلف دسته بندی و مورد مقایسه آماری قرار
گرفته است . ارائه و تجزیه و تحلیل کلیه این نتایج به علت حجم زیاد و گستردگی مطالب در قالب مقاله حاضر نمی گنجد و به مقالات آینده موکول می گردد . در این مقاله تنها نتایج محاسبه شده برای چند شاخص عمومی پایایی شبکه خطوط 400 کیلوولت ایران یعنی فرکانس خروج، مدت زمان متوسط خروج، عدم دسترسی سیستم و MTBF ارائه شده است . گروه تحقیقاتی نرم افزارهایی را نیز در راستای هدف پروژه تهیه کرده است که از گروه نرم افزارهای DORNA و سازگار با اینگونه نرم افزارها می باشد . ساختار بانک اطلاعات نرم افزار در این مقاله به اختصار معرفی شده است .


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 48 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله بررسي آسيبهاي ورزشي وعلل اصلي اين آسيبها در دانشجويان تحت فایل ورد (word)

دوشنبه 2 اسفند 1395
1:43
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي آسيبهاي ورزشي وعلل اصلي اين آسيبها در دانشجويان تحت فایل ورد (word) دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي آسيبهاي ورزشي وعلل اصلي اين آسيبها در دانشجويان تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي آسيبهاي ورزشي وعلل اصلي اين آسيبها در دانشجويان تحت فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي آسيبهاي ورزشي وعلل اصلي اين آسيبها در دانشجويان تحت فایل ورد (word) :

عنوان

بررسی آسیبهای ورزشی وعلل اصلی این آسیبها در دانشجویان دانشکده فنی امام خمینی (ره) ودانشگاه آزاد اسلامی (سما) سبزوار در درس تربیت بدنی عمومی 

مقدمه

اگرچه علوم ورزشی ونقش اساسی آن دربین تمامی ملل هنوز به مراحل کمال نرسیده ولی بدین نتیجه نهایی رسیده است که اولا : اجتماع انسانی چون تشکل الکترونی وپروتونی وتجمع منظومه های شمسی پیوسته متحرک ومتکامل بوده وازمراحل مختلفی گذشته است ودرثانی تحول وتحرک افراد اجتماع نه فقط از  جنبه های معنوی ودرونی مورد مطالعه بوده بلکه برای تطابق حرکات روحی وجسمی انگیزه های علمی را مورد توجه قرارداده ودوام حیات و زندگی خویشتن را دراین یافته است که جسم وروح خود را مبتنی برتحول زمان و نظام خلقت هماهنگ ساخته تا با توازن این دو پدیده محسوس ومعقول سزاوار عدل آفرینش ومحق به ادامه ی

زندگی سالم ومتعالی باشد. ورزش محتوی زندگی نیست بلکه نوایی است که زندگی را همراهی می نماید. حفظ سلامت ملل وایجاد تحول درجوامع مختلف همان قدر برای سرنوشت وزندگی بشری بوده است که اکتشافات واختراعات صنعتی بوده اند. همه ی این تلاش ها ،تحقیق ها ، تفسیرها وتجربیات وآزمایش های علمی دراین مدت بیش از دو قرن باعث شدند تربیت بدنی به صورت علم جداگانه ای درآمده وانجام ورزش برای مردم جوامع صنعتی جنبه ی حیاتی پیدا کند برای اینکه احتیاج جوامع کنونی به نیروی انسانی سالم بیش از هر زمان دیگر قابل لمس است ، درجوامعی که نارسایی های کمی وکیفی ورزش وجود دارد عقب افتادگی آن جامعه نیز چشمگیر است وازاین روست که ورزش امروز در جوامع مترقی دنیا علاوه براثرات بهداشتی ونقش مهم آن درسلامت یک ملت به عنوان یک پدیده ی اجتماعی وعامل مهم اقتصادی مورد مطالعه وپژوهش علمی قرارمی گیردبه این دلیل که ترقی دانش

وفنون وپیشرفت تمدن مسائل    تازه ای به وجود آورده است که درگذشته یامورد نظر نبوده یا آنکه چندان توجهی به آن نمی شد. بررسی های علمی ورزش وتربیت بدنی درجوامع صنعتی امروز جدا ازپژوهش های پزشکی ،آموزش وپرورش روانشناسی وبهداشت بلکه باهمه علوم فوق رابطه مستقیم دارد. علم پزشکی علاوه بر معاینات وتجویز داروها واعمال جراحی که درمورد بیماری های مختلف انجام می دهد از ورزش نیز به عنوان وسیله ای درجهت بهبود وسلامتی بیماران بهره می برد. بعض

ی از پزشکان در مواردی مثل کم خوابی ، کم کردن وزن و ضعف های عضلانی مثل کمردرد ، کسب هماهنگی های عصبی و عضلانی دربعضی از انواع فلج ، توان بخشی ، داشتن اضطراب یا هیجانات روحی وبسیاری دیگر ازموارد بیمارخود رابه

ورزش کردن تشویق          می نماید، دراسلام نیز به ورزش شنا ، تیراندازی ، سوارکاری وحتی پیاده روی سفارش شده است . پیامبر اکرم (ص) پیاده روی رابهترین درمان برای بسیاری از بیماری ها معرفی می کنند. تربیت بدنی فرصت رابه کودک ، نوجوان وجوان  می دهدکه استعدادهای خود را بیازماید وبه پرورش خود با راهنمایی مربی آگاه همت ورزد.

 

مبانی نظری

گسترش روز افزون علوم وفنون درهمه عرصه های زندگی انسان به چشم می خورد. رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی نیز همگام با سایر رشته های علمی دستخوش تغییرات وپیشرفتهای عظیمی شده است .

پدرعلم الحرکات ، آریستوتل (ارسطو) برای اولین بار به شرح حرکات عضلات پرداخته وروشن کردکه فازهای مختلف قدم زدن ازحرکت وضعی شروع شده وبعد به حرکت انتقالی منجر می شود. تحقیقات وسیع ارشمیدس شامل        اهرم ها ومسائل مربوط به تعیین مرکز ثقل می باشدکه بعدها به عنوان اساس تئوری مکانیک توصیف شد.

وعضلات آگونیست وآنتاگونیست را ازهم جدا نمود.تونوس را شرح دادومعضل متحرک وثابت رامعرفی کرد. به نظر می رسد که تفکر انقباض عضلاتن دراصل از او باشد ،وی فکر می کرد که انقباض عضلات دراثر عبور ارواح حیوانی ازمیان اعصاب وجاری شدن درمغز وسپس رسیدن به عضلات حاصل می شود.

لئوناردو داوینچی  به دنبال کشف مرکز ثقل وتعادل بدن بودو اولین کسی است که طرز گام زدن انسان رابه صورت علمی ثبت کرده ومکانیک بدن را درحالات ایستاده ،نشسته ، مابین آمدن از بلندی ، بلند شدن ازحالت نشسته و پریدن توصیف نمود.

گالیله پایه مکانیک کلاسیک را گذارد وبه عنوان معرف روش شناخت تجربی  درعلوم مورد تحسین قرارگرفت. او متوجه شدکه طبیعت به مانند یک رمز ریاضی است .

یکی ازشاگردان گالیله به نام آلفونس بورلی ، فرمول های ریاضی استادخود را درمسائل حرکت ماهیچه ای به کاربرد، اوبین انقباض آزاد و انقباض طبیعی عضلات . تفاوت قائل شدوآنها را متمایز ساخت.

بنیانگذار حقیقی کنیسیولوژی مدن (استندلر) کسی است که دربنیانگذاری وپیشرفت موثر شاخه ای ازکنیسیولوژی ، حرکت عضلات  را با اصول مکانیک ارتباط دارد.

جورجیوبگلیو ، نویسنده کتاب حرکات عضلات ، برای اولین بار بین عضلات نرم یا صاف (برای استقامت)وعضلات مخلط(برای کارهای سریع) اختلاف قائل شد.

نیکولاس آندری به عنوان وضع کننده لغت وهم موسس علم ارتئپدی کلمه استخوان پزشک را ابداع کردوبه عقیده او بدشکلی وانحراف ستون فقرات درنتیجه بدشکل گرفتن ماهیچه ها در دوران کودکی است.

رابرت وایت درکتاب حیات وحرکات غیر ارادی حیوانات مدعی شدکه حرکات ازیک عکس العمل غیر ارادی حواس سرچشمه می گیرند – هالر ، بسیاری ازتجربیات جدید را درمورد تحرک عضلانی به صورت خلاصه بیان کرد، وایت مشاهدات کلینیکی خود را از معالجه یک مریض به وسیله برق گزارش نمود، الکتریسیته حیوانی بعنوان جانشین برای روح حیوانی عنوان شدکه به زودی محققان متوجه شدندکه همان نیروی فعال کننده درحرکات ماهیچه ای می باشد.

به اعتقاد برادران ارنست وهنریخ وبر، ویلهم ادوارد وادوارد فردیک ، بدن دردو امر بوسیله کشش لیگ منت ها وفشار کم وناچیز ماهیچه ها دریک راستا قرارمی گیرند.

برادران وبراولین کسانی بودند که به بررسی کاهش طول ماهیچه ای درهنگام انقباض ومطالعات بسیاری در زمینه نقش استخوان ها به عنوان اهرم های مکانیکی وهمچنین توصیف تغییرات مرکزثقل به وسیله دستگاه زمان سنج پرداختند .

به اعتقاد اتین جولیوس هاری ،حرکت مهمترین وظیفه انسان است وتمام وظایف دیگر تحت الشعاع آن می باشند، اومتد طراحی وتصویری را درتحقیقات بیولوژیکی دردوکتاب درسال 11892 و 1894 شرح داد- ازمعروفترین تحقیقات کریستان ویلهم بورن واتوفیشر روش تجربی تعیین مرکز ثقل بود،بوری رودلف فیگ ، روش تجربی تعیین مرکز ثقل بورن وفیشر را رد کرد، کارفینگ بر روی مکانیک مفصلی وحرکات عضلانی می باشد بیور معتقد بود که عضلات آنتاگونیست همیشه دربرابر حرکات سنگین از شدت این حرکات می کاهندـ قانون ولف که برپایه های ریاضی استواراست : هرتغییر درشکل ویا وظایف استخوان ها ویا وظایف آنها به تنهایی تغییراتی رادر ساختمان داخلی ودر درجه دوم تغییرات ظاهری رابه دنبال داشت.

جان کرخ نتیجه گرفت که فشارهای عضلانی اهمیت کمتری درتعیین شکل و ساخت استخوان ها دارندـ آرتوراستندلر درکتاب بدن انسان تحت شرایط عادی و پاتولوژیکی اظهار داشت که شکل استخوانها هم به فشار وزن بدن وهم به کشش عضلانی بستگی دارد.

راجی کاری نیزاظهار داشت که کشش عضلانی ، بر رسد و ساختمان استخوان تأثیر می گذارد آنجلو موزوس ، دستگاه سنجش قدرت عضلانی راساخت ونرنسکی اشاره کردکه فعالیت در درون ماهیچه نهفته است همچنین آدرین نشان داد که می توان میزان فعالیت عضلانی را در هر مورد حرکتی سنجید .

 

بیان مسأله

علم بیولوژیک یا زیست حرکتی درعصر حاضر جایگاه ویژه ای درپیشبرد اهداف ورزشی مربیان ، ورزشکاران واجرای صحیح وایده ال مهارتهای ورزشی دارد.  این علم نه فقط به تجزیه وتحلیل مهارتهای ورزشی بلکه زمینه های مختلف وموثر دراجرای ورزشکاران مانند ابزار ووسایل ورزشی و سطوح بازی را بررسی می کند.

فعالیت بدنی منظم برای جوانان فوائد جسمی ، روحی و اجتماعی مهمی از نظر بهداشت و سلامت به همراه دارد . تمرین های منظم فعالیت بدنی به کودکان ونوجوانان کمک می کنند تا استخوانها ، عضلات ومفاصل سالمی داشته باشند . وزن وبدنشان تنظیم شود و چربی آنها کم شود وفعالیت قلب وریه ها موثر باشند. این امر درایجاد هماهنگی حرکت مشارکت نموده و به پیشگیری وتنظیم اضطراب و افسردگی کمک می کند . بازی ها ، ورزش ها وسایر انواع فعالیت بدنی به نوجوانان این فرصت را می دهد که خود باوری واتکاء به نفس داشته باشند.

موفقیت ومشارکت واتحاد جمعی را احساس کنند. این اثرات مثبت همچنین به کاهش مضرات وخطرات ایجاد شده بوسیله روشهای زندگی مصرفی ، رقابتی پراز استرس وبی تحرک که در جوانان امروزی بسیار شایع است کمک می کند. مشغول بودن به فعالیت بدنی هدایت شده می تواند باعث پرورش سایر رفتارهای بهداشتی مثل پرهیز از سیگار ، الکل و مواد مخدر ورفتارهای خشونت بار گردد.

امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف درجهان مطرح شده وگروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سروکار دارند. برخی ازمردم ، ورزشکار حرفه ای اندوگروهی ورزشکار آماتور، گروهی طرفدار وعلاقه مند به ورزش ودیدن برنامه های مسابقات ونمایش های ورزشی بوده وعده ای نیز از راه ورزش امور زندگی خویش را می گذرانند. وزارتخانه ها وادارات ورزشی فراوانی تأسیس شده ومخارج زیادی صرف ورزش ، ساختن استادیوم ها ، مجتمع ها وباشگاههای ورزش ونیز تهیه وسایل ولباس های ورزشی ویا تماشای مسابقات ورزشی می شود بخش های قابل توجهی از

]برنامه های تلوزیون ، رادیو ، مجلات وسایر رسانه های گروهی به ورزش واخبار ورزشی اختصاص دارد وخلاصه ورزش یکی ازاموری است که در جهان به صورت جدی مطرح بوده وازجهات مختلف دارای اهمیت می باشد.

باوجود تمام فوایدی که ورزش برای سلامتی انسانها دارد خطراتی نیز به همراه داردکه جزء جدایی ناپذیر آن می باشد. دراین تحقیق سعی شده است بیشترین دلایلی که می تواند منجر به آسیب دیدگی درحین فعالیت بدنی شود راذکر نماییم تا ورزشکاران ومربیان ورزشی با اگاهی ازاین دلایل سعی دراتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری ازبروز آسیب درحین فعالیت بدنی نمایند.

 

ضرورت تحقیق

 ورزشکاران همیشه درخطر صدمات بدنی وجراحات عضوی هستند ، این آسیبها وجراحات وارده به این دسته از گروه جوانان دراجتماع ، بسیار قابل اهمیت است ودر دنیای جدید قسمت اعظمی از طب ورزشی به اینگونه آسیبها اختصاص داده شده است ، گو اینکه به همه افراد مصدوم باید نهایت توجه ودقت بشود، ولی ورزشکاران باید به طور مداوم وبا توجه بیشتر مورد دقت ومعاینه قرارگیرند ودراولین لحظه درمان شوند صدمات وجراحاتی که به ورزشکاران داده می شود به علل مشخص از ضرباتی که به افراد معمولی دراجتماع وارد می شود متمایز هستند هرچندکه اصول درمانی وپایه واساس آسیبهای بدنی همیشه یکسان ومشخص است.

 

 هداف تحقیق

در بررسی اهداف این تحقیق به دو مقوله اهداف کلی واهداف اختصاصی  می پردازیم.

هدف کلی : بررسی آسیبهای ورزشی در دانشجویان دانشکده فنی امام خمینی (ره) ودانشگاه آزاد(سما) سبزوار در درس تربیت بدنی عمومی

اهداف اختصاصی : دراین راه برخی اهداف را اختصاصی تر دنبال می کنیم : از قبیل :

 • تعیین مهمترین دلایل آسیب دیدگی که از سوی خود دانشجویان مشخص می گردد.
 • تعیین بیشترین نوع آسیب دیدگی از قبیل آسیب استخوانی و آسیب عضلانی و; دربین دانشجویان
 • مشخص کردن اندامهایی از بدن که بیشتر درمعرض آسیب دیدگی قرارگرفته اند از قبیل ، سروصورت و یا اندام تحتانی که هر قسمت به اعضاء مربوط به خود تقسیم می شود.

 

فرضیات تحقیق

 • آزمودنیها با دقت وصداقت به پرسشها پاسخ داده اند.
 • دلایلی که در پرسشنامه برای آسیب دیدگی آورده شده اندجامع وکامل هستند.

 

 

محدودیتهای تحقیق

الف: محدودیتهایی که توسط محقق اعمال شده است.

1-جنسیت : تمامی آزمودنیهای این تحقیق رادمردان تشکیل می دهند.

2- سن : آزمودنیها همگی تقریبا دریک گروه سنی بین 20 تا 24 سال می باشند.

3- دراین تحقیق تنها از پسران ورودی 83 و84 استفاده شده است .

4- فقط دانشجویانی که درس تربیت بدنی عمومی را گذرانده اند دراین تحقیق شرکت داشته اند

  ب: محدودیتهایی که خارج از کنترل محقق بوده است.

 • به سبب گذر زمان امکان فراموش برخی آسیب دیدگیهای جزئی وجود دارد.
 • میزان صحت وستم اطلاعات داده شده از ناحیه آزمودنیها به طورکامل مشخص نیست .

 

پیش فرضهای تحقیق

 • آزمودنیها با کنترل وتمرکز کامل به سئوالات پاسخ داده اند.
 • آزمودنیها منتخب یک گروه تصادفی ازهمه دانشجویان مشابه خود درکشور خواهند بود.

 

تعاریف واژه ها

 تربیت بدنی : کلمه تربیت در زبان فارسی به معنی پروردن ، پروراندن و اسم مصدر آن پرورش استعمال می شود ولی به طور کلی تربیت بدنی به معنی پرورش بدن به وسیله ی انواع ورزش آمده است

شکستگی : شکستگیها درنتیجه وارد شدن یک ضربه شدید به استخوان ایجاد می شود دارای علایمی از قبیل دردشدید ، بی حرکت شدن عضو وخونریزی درونی هستند. شکستگی ها به دو نوع شکستگی باز وشکستگی بسته تقسیم می شوند: شکستگی باز : یا شکستگی مرکب ، شکستگی موفعی باز است که قطعات شکسته پوست را باز کرده وبه خارج راه می یابد. شکستگی بسته : دراین نوع شکستگی زخمی وجود ندارد ودرصورت وجود زخم به صورت خراش سطحی بوده و قطعات شکسته به خارج راه نیافته اند .

دررفتگی : جابجایی بخش استخوانی مفصل که به تغییر کلان ووضعیت هردو انتهای مفصلی منجر می شود- کوفتگی : عبارت ازیک ضربه مستقیم است که به پوست وانساج نرم زیر آن وارد می شود.

پیچ خوردگی : حالتی که عوام به آن اصطلاح رگ به رگ شدن را اطلاق می نمایند ، دراثر پیچ خوردن ویا کشش مفاصل صدمه وجراحت در رباطهای نگهدارنده ایجاد می شود.

پارگی لیگامانی: زمانی که لیگامانها دچار کشیدگی یا پارگی ویا هردو ضایعه شوند اسپرین یا پارگی لیگامانی رخ می دهد.

پارگی عضلانی : اگر عضله یا تاندون باشدن کشیده وکوتاه شوددچار پارگی می شود.

گرفتگی عضلانی : انقباض ناگهانی وغیر ارادی ودردناک ماهیچه یا یک گروه از ماهیچه ها گرفتگی نام دارد.

آسیب غضروف : اگر استخوانهای یک مفصل چرخیده وفشار داده شوند ممکن است به مفصل فشاروارد آید و غضروف دچار ضایعه شود، این آسیب مکررا در زانو اتفاق می افتد .

تاندونیت: چنانچه تاندونها مکررا یا نیروی زیادی کشیده شوند ویا بیش ازحد مورداستفاده قرارگیرنددچارحالت تحریک پذیری شدیدمی شوند.

مقدمه

  دراین فصل ابتدا به معرفی چند کتاب ارزشمند که دراین زمینه تألیف شده است می پردازیم سپس پس به تحقیقاتی که از نظر موضوع ومحتوی با تحقیق حاضر مرتبط است خواهیم پرداخت .

الف: تحقیقاتی که در داخل کشور انجام شده است.

 • درسال 1377 کتابی تحت عنوان کمکهای اولیه درتربیت بدنی توسط میرمحمدکاشف و سید علی اصغر هاشمی قره در3000 نسخه به چاپ رسید. دراین کتاب سعی شده است مربیان ، سرپرستان و دست اندرکاران ورزشی را با تشریح اصول وروشهای صحیح افراد وکمکهای اولیه درهنگام بروز آسیبهای ورزشی آشنا نموده و آنها را درپیشگیری از بروز صدمات احتمالی یاری نماید.
 • دکتر رضا قراخانلو ، دکتر حسن دانشمندی ودکتر محمد حسین علیزاده کتاب ارزشمند ومفیدی تحت عنوان پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی منتشر نموده اند.
 • ابوالفضل عزیز آبادی فراهانی در سال 1369 درکتابی با ارزش به بررسی وقوع صدمات ورزشی در ده رشته ورزشی پرداخت ازایشان همچنین کتابهای دیگری تحت عنوان حرکات اصلاحی (1370) وکمکهای اولیه (1375) توسط انتشارات دانشگاه پیام نور به چاپ رسیده است.
 • درخرداد1376 کتاب با ارزشی توسط دکتر رضا علیجانیان ترجمه ومنتشر گردید این کتاب نوشته دکتر جنسون ، دکتر شولتر ودکتر بنگوتر تحت عنوان حرکت شناسی و بیومکانیک در ورزش است که منبع بسیار مفیدی جهت استفاده مربیان وورزشکاران برای آشنایی با اصول بیومکانیکانجام حرکات ورزشی به شمار می رود.
 • آرمند درمقاله ای که درمورد آسیب های متداول در ورزش ارائه داده است ، بهترین راه پیشگیری از بروز آسیب در ورزش را انجام تمرینات کششی قبل از انجام فعالیت بیان می کند.

درآماری که توسط ایشان ارائه گردیده است هر ورزشی که در 1000 ساعت بیش از5آسیب داشته باشدجزء ورزشهای پرخطربه شمار می روددراین بین راگبی ولاکرومن با 30 صدمه در 1000 ساعت در بالاترین حد به سرمی برند.

 • نتایج پایان نامه ابوذر با ‍ پیرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه نشان می دهد فعالیتهای ورزشی تیمی یا انفرادی درکاهش میزان احساس تنهایی افراد موثر است همچنین فعالیت بدنی و حضور درمحیط های ورزشی درجوانی و نوجوانی سبب تعادل شخصیت وجلوگیری یا بهبود تنش های روانی درافراد ازجمله احساس تنهایی خواهد شد .
 • رمضانی نژاد درتحقیقی به مقایسه ی صفات شخصیتی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار مرد دانشگاه گیلان پرداخته است . نتایج تحقیق نشانگر آن است که مقایسه ی میانگین نمرات دو گروه دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار نشان می دهد که دانشجویان ورزشکارنسبت به دانشجویان غیر ورزشکار برتری جویی واعتماد به نفس بیشتری دارند ، دانشجویان ورزشکار رشته ی تربیت بدنی با دانشجویان ورزشکار غیر رشته ی تربیت بدنی از نظر صفات شخصیتی تفاوتی نداشتند .

ب: تحقیقاتی که درخارج از کشور صورت گرفته است :

 • هیلب فرانت محقق آلمانی درتحقیقاتی میزان شکستگی وترک خوردگی استخوان را نشان می دهد بر اساس نتایج این تحقیق شکستگیها 22 کل آسیب ها را در برمی گیرند که بیشترین شکستگی ها در اندام فوقانی صورت گرفته است . فرانت معتقداست شکستگی بیشتر در ساعات ورزش اتفاق می افتد تادر ساعات آزاد . در این تحقیق میزان شکستگی در سر 4 در میان تنه
 • 35 درتنه 2 درپایین تنه 18 ذکر شده است . آقای هیلب در تحقیق دیگری نشان دادبیشترین گرفتگی عضله پس از انقباض های برون گرا و کمترین
 • گرفتگی پس از انقباض های هم تنش ایجاد می شود تحقیقات وی میزان وقوع فربریدگی را نسبتبه سایرصدمات ورزشی در رشته های مختلف به این شرح بیان می دارد:کشتی59 دومیدانی 50 اسکی 48ژیمناستیک 45و بسکتبال 36
 • نتایج تحقیق دیگری که توسط هیلپ فرانت انجام گرفت نشان داد در هر سال از 40نفر ورزشکار حرفه ای بیمه شده یک نفرصدمه می بینید واز هر 4000 نفر یک معلول می شود و از هر 40000مورد یک مورد منجر به مرگ می شود هیلپ در ادامه به علل اصلی صدمات ورزشی اشاره می کند و نتایج را به این شکل بیان می دارد الف- عدم آمادگی جسمانی (70 )    ب- خستگی بیش از حد (17 ) ج – انجام حرکات غیرورزشی (13 )
 • در سال 1984 آرمسترانگ در تحقیقی نتیجه گرفتگی عضلانی تاخیری با مواردزیرهمراه است : 1- بالا رفتن میزان آنزیمها پلاسما 2- پیدایش میوگلوبین در خون 3-وجود مواردغیر طبیعی وساختارهای بسیار ریزدر بافتشناسی عضلانی
 • در سال 1973 تالک در تحقیقی در ارتباط با کوفتگی و درد عضلانی و انقباض های اکسنتریک (برون گرا ) و کانستریک (درون گرا ) وایزومتریک انجام گرفته است نشان داد که گروهی که فقط با روش اکسنتریک تمرین کرده اند پس از تمرین به کوفتگی و درد شدید عضلانی گرفتار شده اند ذر حالی که گروه هایی که با انقباض ایزومتریک و کانسنتریک تمرین نموده اند پس از تمرین ، دردمختصری داشتند و یا هیچگونه دردی احساس نکردند.
 • در تحقیقی که توسط جان .اف.موشر در ارتباط باصدمات حاصله در ورزش های آبی ، فوتبال و ژیمناستیک انجام گرفت مشخص شد بیشترین درصد وقوع
 • صدمه در فوتبال در نتیجه ی انجام تکنیک سر خوردن و انجام حرکت قیچی است . در ورزش های آبی به هنگام شیرچه و سرخوردن و در ژیمناستیک بیشتر در انجام حرکات ترامپولین حادث شده است . این تحقیق همچنین بیان می دارد که در سال 1975 در طول فصل مسابقات فوتبال 12 مورد صدمه ی شدید گردنی در پنیلوانیا و نیو جرسیتی اتفاق افتاده است که شامل یک مورد کوادراپلژیا و 3مورد شکستگی مهره بوده است .
 • درسال 1833 بیومونت نشان داد ورزش خسته کننده ی شدید سبب تاخ
 • یر در فرایند گوارشی می شود . محققین پس از حدود یک قرن گزارش کردند که حتی ورزش با شدت متوسط (4تا8 کیلو متر دویدن ) نیز پس از یک غذای سبک موجب کندی تخلیه و کاهش ترشحات معده در مردان جوان می شود .
 • در سال 1974 دورپس تئوری انقباض را ارائه داد .او در مورد کوفتگی و درد
 • عضلانی بیان می دارد که تمرین مجسم به کم خونی در موضع می شود و این کم خونی دردایجاد می نماید و این درد موجب افزایش فعالیت بازتاب حرکتی می شودوهر اندازه فعالیت حرکتی افزایش یابد به همان نسبت تنفس درآن موضع بالا می رود وبا بالا رفتن تنفس میزان کم خونی افزایش می یابد .
 • فنیک وهمکارانش در زمینه ی تمرین در هوای گرم تحقیقاتی انجام دادند . آنها نتیجه گرفتند که تمرین در هوای گرم علاوه بر افزایش دمای بدن و ضربان
 • قلب باعث افزایش اکسیژن مصرفی نیز می شود که سبب می گردد عضلانی که کاربیشتری انجام می دهند گلیکوژن بیشتری مصرف کرده و اسیدلاکتیک بیشتری در مقایسه با تمرین در هوای سرد تولید کنند.
 • دراواخر دهه ی 1960 دکتر کنت کوپرکتاب تمرینات هوازی را منتشر کرد مطالب این کتاب پایه و اساس علم پزشکی دراهمیت ورزش به ویژه تمرینات هوازی جهت سلامتی و افزایش آمادگی جسمانی رافراهم می کند.

 

مقدمه

 در این فصل سعی خواهد شد مراحل انجام تحقیق به طور کامل بیان شود ، در مورد جمعیت آماری ونحوه انتخاب نمونه ها ، روش جمع آوری اطلاعات ورزش تجربه و تحلیل داده ها شرح دقیقی ارائه خواهد شد .

 

روش اجرای تحقیق :

در این تحقیق سعی شده است آسیبهای ورزشی وعلل این آسیبها دربین دانشجویان دانشکدهفنی امام خمینی (ره ) و دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار مورد بررسی آماری و تجزبه و تحلیل قرار گیرد به این منظور پرسشنامه هایی تهیه و در اختیار دانشجویان قرار گرفت که در آن در یک طرف برگه از دانشجویان خواسته شدبعد از درج مشخصات فردی خود از قبیل نام ، نام خانوادگی ، سن نوع رشته ورزشی ، رشته تحصیلی ،;

از بین 30 علت مهکنه برای آسیبهای ورزشی 10علت را به ترتیب اولویت شماره گذاری نمایند در پشت برگه پرسشنامه نوع آسیب دیدگیها و اندامهای مختلف بدن ذکرشده بود و از آنان خواسته شد آسیبهای احتمالی که تاکنون در حین فعالیت بدنی در طی گذراندن درس تربیت بدنی عمومی متحمل شده اند را علامت گذاری نمایند به طور مثال اگر در ناحیه مچ پا دچار دررفتگی شده اند در قسمت اندام تحتانی دررفتگی مچ پا را علامت گذاری می نمایند .

 

جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دانشجویان مرد دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکده فنی (امام خمینی ره ) است . میانگین سنی آنها بین 19 تا 14 سال            می باشد که به عنوان نمونه آماری در این تحقیق شرکت داشته 

جدول 1:مهمترین علل آسیب دیدگی در پسران ورودی83:

 


1گرم نکردن

 

2عدم آمادگی جسمانی

 

3کمبود امکانات

 

4ضربه شدید وغیر مستقیم

 

5تماس با دیگر بازیکنان

 

6عدم استفاده از پوششهای ایمنی

 

 

7تمرینات غلط

 

8خستگی

 

9زمین خوردن

 

10رقابتی بودن بازی

 

جدول2: مهمترین علل آسیب دیدگی در پسران ورودی83(به ترتیب اولویت):

 

 

 

 

 

 

 

1گرم نکردن

 

2عدم آمادگی جسمانی

 

3ضربه شدیدو غیر مستقیم

 

4زمین خوردن مداوم

 

5تماس و برخورد با بازیکنان

 

28

 

12

 

8

 

8

 

7

 

 

جدول3:میزان آسیب دراندامهای بدن پسران ورودی83:

 
 

سروصورت

تنه وستون مهره ها

اندام فوقانی

اندام تحتانی

سروصورت

13%

21%

31%

35%

13%

 

 

 

 

 

 

 

براساس این جدول آسیب در اندام تحتانی بیشترین میزان آسیب دیدگی ها  را شامل میشود.

 

 

جدول4:نوع آسیب دیدگی ها دراندامهای بدن پسران ورودی83:

 

 
 

آسیب استخوانی

آسیب عضلات

آسیب مفصلی

آسیب پوستی

آسیب استخوانی

17%

32%

18%

33%

17%

 

 

 

 

 

 

 

براساس این جدول آسیب پوستی بیشترین میزان آسیب دیدگی ها را شامل میشود

جدول5 : میزان آسیبهای استخوانی درپسران ورودی83:

 

 

شکستگی باز

شکستگی بسته

ترک(مویه)

تخریب ورشد غیر طبیعی

3%

64%

33%

0

 

براساس این جدول شکستگی بسته بیشترین میزان آسیبهای استخوانی را شامل میشود.

 

جدول6 : میزان آسیبهای عضلانی درپسران ورودی83:

کشیدگی

گرفتگی

کوفتگی

پارگی

خونمردگی

17%

37%

27%

11%

8%

 

 

 

 

 

 

 

براساس این جدول گرفتگی بیشترین میزان آسیبهای عضلات را شامل میشود.

جدول7:میزان آسیبهای مفصلی درپسران ورودی83:

 
 

دررفتگی

پیچیدگی

پارگی لیگامنت

پارگی مینیسک

غضروف

43%

22%

8%

5/13%

5/13%

 

 

 

 

 

 

 

براساس این جدول دررفتگی بیشترین میزان آسیبهای مفصلی را شامل میشود.

 

 

جدول8:میزان آسیبهای پوستی درپسران ورودی83:

 

خراشیدگی

زخم

بریدگی

تاول

التهاب سایشی

میخچه

قارچ

40%

31%

12%

8%

6%

2

2

 

 

 

 

 

 

براساس این جدول خراشیدگی بیشترین میزان آسیبهای پوستی را شامل میشود.

جدول9 : میزان آسیب درسروصورت پسران ورودی83:

جمجمه

چشم

بینی

دهان

گوش

0

4%

30%

59%

7%

 

 

 

 

 

 

براساس این جدول آسیب دهان(فک) بیشترین میزان آسیبهای دیدگی ها را شامل میشود.

 

 

 

جدول10:میزان آسیب درتنه وستون مهره ها درپسران ورودی83:

گردن

پشت

کمرودنده

جناغ

کتف

20/14%

21/14%

20/14%

12%

31%

 

 

 

 

 

 

براساس این جدول آسیب کتف بیشترین میزان آسیب دیدگی ها را شامل میشود.

 

جدول11:میزان آسیب دراندام فوقانی درپسران ورودی83:

ترقوه

بازو

آرنج

ساعدومچ دست

انگشتان

6%

28%

16%

14%

22%

 

 

[

 

 

 

 

براساس این جدول آسیب بازو بیشترین میزان آسیبهای اندام فوقانی را شامل میشود.

 

 

جدول12:میزان آسیب دراندام تحتانی درپسران ورودی83:

 لگن

ران

کشکک

ساق پا

مچ پا

انگشتان

7

26

15

25

17

10

 

 

 

 

 

 

 

براساس این جدول آسیب ران بیشترین میزان آسیبهای اندام تحتانی را شامل میشود.

بیشترین دلایل ذکر شده توسط پسران ورودی 84 (بدون در نظر گرفتن اولویت):

 

1گرم نکردن

2عدم آمادگی جسمانی

3عدم استفاده از پوششهای ایمنی

4تمرینات غلط

5ضربه شدید

1گرم نکردن

6کمبود امکانات

7بی نظمی تمرینات

8تکنیک غلط

9برخورد با بازیکنان

10خستگی

6کمبود امکانات

 

 

 

 

 

 

 

 

بیشترین دلایل ذکر شده توسط پسران ورودی 84 به ترتیب اولویت:

 

 

1گرم نکردن

2عدم آمادگی جسمانی

3تمرینات غلط

4زمین خوردن مداوم

ج

5ضربه شدید

1گرم نکردن

 

 

 

 

 

 

 

جدول1:نوع آسیب دیدگی ها در پسران ورودی84:

آسیب استخوانی

آسیب عضلات

آسیب مفصلی

آسیب پوستی

20%

38%

20%

22%

 

 

 

 

 

 

براساس این جدول آسیب عضلات بیشترین میزان را در بر می گیرد.

 

 

جدول2:میزان آسیب دراندامهای بدن در پسران ورودی84:

 

سروصورت

تنه وستون مهره ها

اندام فوقانی

اندام تحتانی

9%

15%

32%

44%

 

 

 

 

جدول3:میزان آسیبهای استخوانی درپسران ورودی 84:

 

 

شکستگی باز

شکستگی بسته

ترک(مویه)

 

تخریب ورشد غیر طبیعی

23%

43%

34%

0

 

براین اساس شکستگی بسته بیشترین میزان آسیب استخوانی را در بر می گیرد.

 

 

جدول4: میزان آسیبهای عضلات درپسران ورودی 84:

 

 

کشیدگی

گرفتگی

کوفتگی

پارگی

خونمردگی

23%

44%

30%

3%

0

 

 

بر اساس این جدول گرفتگی بیشترین میزان آسیب عضلانی را در بر می گیرد.

جدول5:میزان آسیبهای مفصلی درپسران ورودی 84:

دررفتگی

پیچیدگی

پارگی لیگامنت

پارگی مینیسک

غضروف

55%

5/19

5/19

3%

3%

 

 

 

 

 

براساس این جدول دررفتگی بیشترین میزان آسیب مفصلی را شامل میشود.

 

 

 

جدول6:میزان آسیبهای پوستی درپسران ورودی 84:

خراشیدگی

زخم

بریدگی

تاول

التهاب سایشی

میخچه

قارچ

44%

5/23%

5/23%

6%

0

3

0

 

  

 

 

 

 

براساس این جدول خراشیدگی بیشترین میزان آسیب پوستی را شامل میشود.

جمجمه

چشم

بینی

دهان

گوش

0

7%

64%

5/14

5/14

 

جدول7:میزان آسیبهای سروصورت درپسران ورودی 84:

 

 

 

براساس این جدول آسیب بینی بیشترین میزان آسیب سروصورت را شامل میشود.

 

 

جدول8:میزان آسیبهای تنه وستون مهره ها درپسران ورودی 84:

گردن

پشت

کمر

دنده

جناق

کتف

18

14

27

23

0

18

 

 

 

 

براساس این جدول آسیب کمر بیشترین میزان آسیب تنه وستون مهره ها را شامل میشود.

 

 

جدول9:میزان آسیبهای اندام فوقانی درپسران ورودی 84:

ترقوه

بازو

آرنج

ساعد

مچ دست

انگشتان

2%

18%

11%

18%

24%

27

 

 

 

 

براساس این جدول آسیب انگشتان بیشترین میزان آسیب دراندام فوقانی را شامل میشود.

 

 

 

جدول10:میزان آسیبهای اندام تحتانی درپسران ورودی 84

ران

کشکک

ساق پا

مچ پا

انگشتان پا

لگن

20%

1%

39%

24%

16%

0

 

 

 

براساس این جدول آسیب ساق پا بیشترین میزان آسیب دراندام تحتانی را شامل میشود.

 

مهمترین هدفی که در طول این تحقیق بدنبال آن بودیم بررسی آسیبهای ورزشی وعلل اصلی این آسیبها دربین دانشجویان ومعرفی آنان به ورزشکاران ومربیان ورزشی است تا باشناخت این آسیبهای سعی درپیشگیری ازآنها ودرصورت وقوع درمان به موقع آن نمایند.

با توجه به جدولهای(1الی12) در بین 40نفر ورودی 83 بیشترین آسیبها دربین اندامهای بدن دراندام تحتانی که 35 کل آسیبها را به خود اختصاص        می داده اند دیده شد، همچنین شایع ترین نوع آسیب دیدگی ها را آسیب های پوستی با 33 کل آسیبها در بر می گیرند – عمده ترین دلایل آسیب دیدگی ها دربین پسران ورودی 83 به ترتیب : 1-گرم نکردن اندامها 2- عدم آمادگی جسمانی 3- ضربه شدید وفشار

غیر مستقیم می باشد دربین 60 نفر ورودی 84 نیز بیشترین آسیبها دراندام تحتانی با 44 کل آسیبها مشاهده شد دربین انواع آسیب دیدگی ها نیز آسیب های عضلانی با 38 درصد انواع آسیبها قرارگرفتند. دراین گروه دلایل آسیب دیدگی ها به ترتیب : 1- گرم نکردن اندامها 2- عدم آمادگی جسمانی 3- تمرینات غلط بود که بیشترین آمار رابه خود اختصاص دادند.

 

      امروزه فعالیت بدنی  جوانان در کشورهای مختلف دنیا کاهش یافته است و این مخصوصاً در مناطق فقیرنشین شهری بیشتر دیده میشود.تخمین زده میشود کمتر از یک سوم جوانان دارای فعالیت کافی برای سلامت و شادابی حال و آینده شان هستند.

تربیت بدنی و سایر فعالیت بدنی مدارس در حال کاهش است.تنها کشورهای اندکی هستند که حداقل 2 ساعت در هفته را اختصاص به ورزش میدهند.این وضع ناپسند همچنان ادامه دارد و حتی در برخی مناطق بدتر نیز شده است و کشورهای بیشتری به این وضع مبتلا شده اند.

این کاهش عمدتاً مربوط به افزایش شیوه زندگی بی تحرک میباشد مثلاً کودکان اندکی هستند که برای رسیدن به مدرسه دوچرخه سواری میکنند و یا بیشتر وقتشان به تماشای تلویزیون،انجام بازیهای کامپیوتری و استفاده از کامپیوتر می گذرد.

عدم فعالیت بدنی علت زمینه ای عمده ای برای مرگ و میر،بیماریها و ناتوانایی هاست.

اطلاعات اولیه ای که از تحقیقات سازمان بهداشت جهانی در زمینه عوامل خطرساز وجود دارد حاکی از اینست که عدم فعالیت یا زندگی بی تحرک،یکی از 10 علت اصلی مرگ و میر ناتوانی در کل جهان است.در کشورهای مختلف بین 60 تا 85 درصد از بالغین تحرک کافی برای بهبود سلامتی شان ندارند.زندگی بی تحرک باعث افزایش تمام علل مرگ و میر میشود.خطر بیماریهای قلب و عروق،دیابت و چاقی را دوبرابر میکند و مشخصاً باعث افزایش خطر سرطان روده،فشار خون بالا،استئوپروز،افسردگی و اضطراب میشود.

در شهرهایی که به سرعت رشد میکند،در کشورهای در حال توسعه،شلوغی،فقر،جنایت،ترافیک،کیفیت بد هوا،فقدان پارک،پیاده رو،ورزش و تفریحات و سایر مکانهای سالم،فعالیت بدنی را به انتخابی دشوار تبدیل میکند.برای مثال در سائوپائولوی برزیل70 درصد مردم بی تحرک هستند.حتی در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه تفریحات غیر فعال مثل تماشای تلویزیون در حال افزایش است.نتیجه این تغییرات در زندگی افزایش میزان چاقی،دیابت و بیماریهای قلبی و عروقی است.

کشورهای دارای درآمد پایین یا متوسط تحت فشار زیادی از این ها و سایر بیماریهای غیرواگیر قرار دارند.77 درصد کل مرگ و میر به وسیله بیماریهای غیرواگیر در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد.این بیماریها در حال افزایش هستند و اثر فزاینده ای در سیستم های مراقبت بهداشتی،منابع و اقتصاد در کشورهای جهان می گذراند.

           کشورها در حال تلاش برای مقابله با اثرات بیماریهای عفونی همزمان با افزایش فشار بیماریهای غیرواگیر روی جامعه و سیستم های بهداشتی هستند.فعالیت بدنی به علاوه رژیم غذایی سالم و عدم مصرف سیگار به عنوان راهی موثر و با صرفه جویی برای ترفیع بهداشت عمومی در کشورهای با درآمد کم یا متوسط میباشد.

 زندگی بی تحرک علت عمده مرگ و میر،بیماری و ناتوانی میباشد.حدود 2 میلیون مرگ هر سال به علت عدم فعالیت بدنی اتفاق می افتد و یافته های اولیه از تحقیق سازمان بهداشت جهانی حاکی از آنست که زندگی بی تحرک یکی از 10 علت عمده مرگ و میر در جهان می باشد.عدم فعالیت بدنی باعث افزایش تمام انواع مرگ ومیر،دو برابر شدن خطر بیماریهای قلبی عروقی،نوع 2 دیابت و چاقی میشود.همچنین خطر سرطان روده و پستان،بالا رفتن فشار خون،اختلالات چربی،استئوپروز،افسردگی و اضطراب را افزایش میدهد.میزان بی تحرکی در تمام کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه بالاست.در کشورهای توسعه یافته بیش از نیمی از بالغین به اندازه کافی تحرک ندارند.

 

این مسأله در شهرهای بزرگ کشورهای توسعه یافته که به سرعت هم رشد می کنند مشکل عمده تری میباشد.شلوغی،فقر،جنایت،ترافیک،آلودگی هوا و فقدان پارک و امکانات ورزشی و تفریحی و پیاده رو،انتخاب فعالیت بدنی را مشکل میسازد. برای مثال در سائوپائولوی برزیل70 درصد جمعیت غیر فعال هستند.حتی در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه وقت گذرانی غیر فعال مثل تماشای تلویزیون در حال افزایش است.نتیجه این تغییرات در زندگی افزایش میزان چاقی،دیابت و

بیماریهای قلبی و عروقی است.در کل دنیا بجز مناطق جنوبی صحرای آفریقا بیماریهای مزمن جزو علل اصلی مرگ و میر هستند.غذای غیر سالم،اضافه کالری،بی تحرکی،چاقی و سایر بیماریهای مزمن مربوط به آنها          عمده ترین مشکل بهداشتی جامعه در اکثر کشورهای جهان می باشد.

اطلاعات جمع آوری شده در تحقیقات بهداشتی تمام مناطق جهان تقریباً ثابت می باشند.نسبت افراد بزرگسال که بی تحرک یا نزدیک به آن هستند بین 60 تا 85 درصد متغیر است.

سازمان بهداشت جهانی اخیراً مقادیر جهانی بیماری ایجاد شده از 22 عامل خطرساز که شامل بی تحرکی بدنی نیز میباشد را مورد ارزیابی قرار داده است.نتایج این تحقیق در گزارش بهداشت جهانی سال 2002 منتشر خواهد شد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 50 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

مقاله The Investigation of Cooling Tower Packing in Various Arrangements تحت فایل ورد (word)

دوشنبه 2 اسفند 1395
1:42
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله The Investigation of Cooling Tower Packing in Various Arrangements تحت فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله The Investigation of Cooling Tower Packing in Various Arrangements تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله The Investigation of Cooling Tower Packing in Various Arrangements تحت فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله The Investigation of Cooling Tower Packing in Various Arrangements تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: 13

چکیده:

The effect of form with corrugated packing on mass transfer and pressure drop characteristics in atmospheric cooling towers has been studied experimentally. The results showed that the mass transfer coefficient decreased with increase in packing pitch and increase in the ratio of rib pitch to rib height. Friction factors were expressed by a dimensional equation, which included pitch and distance between the packings, for both smooth and rough surface. From these results, the relationship between packing mass transfer coefficient and pressure drop was deduced. The correlations were verified with additional experimental data taken with 1.1< P/D < 1.70 and 1 p/e 5 This provides a useful semi experimental relation, in the area generally lacking in design and performance data.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 49 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله ديدگاه امام در مورد دانشجو و دانشگاه تحت فایل ورد (word)

دوشنبه 2 اسفند 1395
1:42
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ديدگاه امام در مورد دانشجو و دانشگاه تحت فایل ورد (word) دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ديدگاه امام در مورد دانشجو و دانشگاه تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ديدگاه امام در مورد دانشجو و دانشگاه تحت فایل ورد (word)

چکیده  
اهمیت دانشگاه  
اسلامی‏ شدن دانشگاه  
منظور از اسلامی ‏شدن دانشگاه چیست؟  
خودباوری و اتکا به‏ خود  
راه حل  
جهت اول (تخصّص)  
جهت دوم (انسان‏سازی)  
جدیت و فداکاری  
مانع اصلی و راه‏حل آن  
وجود آرامش در دانشگاه  
نمونه‏ شدن دانشگاه برای ملل دیگر  
نتیجه  
منبع:  

چکیده

این مقاله با توجه به برخی بیانات امام خمینی(رحمت الله علیه)درخصوص دانشگاه ها، استادان و دانشجویان نگارش یافته است. نظر کلی معظم‏له این است که مبداءِ همه تحولات و مقدرات یک کشور، دانشگاه است؛ و دانشگاه است که یک کشور را اصلاح یا تباه می‏کند؛ و لذا متذکر می‏شوند که «ما باید دانشگاه اسلامی داشته باشیم.»، بدین معنی که دانشگاه ها باید استقلال داشته باشند و وابسته به شرق و غرب نباشند. و این مسأله را به استادان و دانشجویان توجه می‏دهند که دانشگاه ها و درنهایت مملکت به‏دست اجانب و منفعت‏طلبان نیفتد. درضمن بیان می‏دارند که دانشگاه ها دو کار عمده دارند: یکی، تربیت و اصلاح انسانها؛ و دیگر، تربیت دانشمندان و متخصّصان. به‏نظر امام (رحمت الله علیه)هر دو کار باید در کنار یکدیگر انجام شود. در پایان، ضمن اشاره به توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی و تهیه امکانات و تشویق مخترعان و مکتشفان و متخصّصان متعهد، جوانان را به پایداری در تحقق این امور و ایستادگی دربرابر انحرافها از این اصول وامی‏دارند

امام خمینی(رحمت الله علیه)برای دانشگاه، دانشگاهیان و دانشجویان، پیامها و سخنانی بیان فرموده‏اند که اگر با دقت و از ابعاد گوناگون تجزیه و تحلیل شوند، راه نجات یک ملت و کشور در دنیا و آخرت مشخص و در صورت عمل به آن رهنمودها، این نجات محقق می‏شود

اهمیت دانشگاه

ایشان در بیانات متعدد خویش با عبارات گوناگون این مطلب را متذکر شده‏اند که «دانشگاه، مبداءِ همه تحولات است». هم چنین در مواردی دیگر با بکارگیری اصطلاحات «مقدرات» و «سرنوشت»، دانشگاه را منشاءِ این مقدرات و سرنوشت می‏دانند و آن را در رأس امور می‏خوانند؛ از جمله: «مقدرات این مملکت، دست این دانشگاهی‏هاست»، «از دانشگاه [است که] باید سرنوشت یک ملت تعیین شود» و «دانشگاه که رأس امور هست و تقدیرات یک کشوری، مقدرات یک کشوری بسته به وجود آنهاست، باید جدیّت کنند که روی خودشان را از غرب و شرق برگردانند»

دانشگاه از دیدگاه امام خمینی(رحمت الله علیه)آن قدر اهمیت دارد که اگر نقش واقعی خود را نداشته باشد، همه چیز مملکت ازدست خواهد رفت. ایشان در جمله‏ای این اهمیت را گوشزد کرده‏اند: «اگر دانشگاه را ما سست بگیریم و از دست برود، همه چیزمان از دستمان رفته است». بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که دانشگاه هم منشاءِ دردها و فسادهای موجود و هم منشاءِ اصلاح کشور است و بسته به اینکه دانشگاه ها، استادان و دانشجویان چه جهت‏گیریهایی داشته باشند، ثمرات آن نیز مشخص خواهد شد. امام خمینی (رحمت الله علیه)در کلامهای خود، به این دو جهت‏گیری کاملاً مجزا و مشخص، بطور صریح اشاره فرموده‏اند. درباره جهت‏گیری اوّل چنین اظهار می‏دارند: «امیدوارم احساس کرده باشید که همه دردهای ایران از دانشگاه شروع شده است». و در خصوص جهت‏گیری دوّم می‏فرمایند: «دانشگاه یک کشوری اگر اصلاح شود، آن کشور اصلاح می‏شود». آنگاه در بیاناتی دیگر، این دو جهت‏گیری متضاد را در کنار هم قرار می‏دهند و نتیجه هر یک را گوشزد می‏کنند: «دانشگاه خوب، یک ملت را سعادتمند می‏کند و دانشگاه غیراسلامی، دانشگاه بد، یک ملت را عقب می‏زند» و در جای دیگر می‏فرمایند: «این افرادی که از دانشگاه می‏آیند، یا مخرّب یک کشوری هستند یا سازنده آن کشور هستند» و «هر چه از خوبیها و بدیها برای یک ملتی تحقق پیدا می‏کند: وابستگی یا استقلال، در قید و بند بودن و اختناق یا آزادی، تابع تربیتهای دانشگاهی است»

پس اگر متولّیان دانشگاه افرادی خوب و صالح باشند، نسلهای حاضر و آینده درست تربیت می‏شوند و اگر افراد غیرصالح باشند، این نسلها نیز غیرصالح تربیت خواهند شد. از این جهت است که امام می‏فرمایند: «دانشگاه است که امور کشور را اداره می‏کند و دانشگاه است که نسلهای آینده و حاضر را تربیت می‏کند. و اگر چنان چه دانشگاه در اختیار چپاولگرهای شرق و غرب باشد، کشور در اختیار آنهاست»

اسلامی‏ شدن دانشگاه

اکنون که بر اساس بیانات امام خمینی(رحمت الله علیه)مشخص شد که منشاءِ همه تحولات و مقدرات کشور، دانشگاه است و این که با توّجه به جهت‏گیری خاصی که در دانشگاه گرفته می‏شود، تحولات و مقدرات نیز در دو جهت صلاح یا فساد شکل می‏گیرد، باید درپی یافتن راهی باشیم که این مقدرات و تحولات در مسیر صلاح صورت پذیرد که اگر چنین کنیم، کشور خود را تا همیشه بیمه کرده‏ایم. امام خمینی(رحمت الله علیه)می‏فرمایند: «اساتید دانشگاه بدانند که اگر چنان چه دانشگاه را بسازند، کشورشان را بیمه کرده‏اند تا آخر». در اینجا ضروری است به این سؤال پاسخ داده شود که این ساخت و اصلاح دانشگاه چگونه باید صورت گیرد و راه آن چیست؟ امام(رحمت الله علیه)این مطلب را هم بدون پاسخ نگذاشته و راه آن را نشان داده‏اند. ایشان تنها راه را اسلامی‏شدن دانشگاه ها می‏دانند؛ و در این‏باره می‏فرمایند: ما «باید این مسأله را دنبال کنیم که دانشگاه اسلامی شود تا برای کشور ما مفید گردد»

منظور از اسلامی‏ شدن دانشگاه چیست؟

با این بیان، آنچه به ذهن خواننده و شنونده خطور می‏کند، این است که با توجه به برداشتهای مختلفی که در این خصوص وجود دارد، منظور از اسلامی و دانشگاه اسلامی چیست؟ امام خمینی (رحمت الله علیه)به این مطلب هم پاسخ داده و دانشگاه اسلامی را با بیانی خاص تبیین کرده‏اند: «معنی اسلامی‏شدن دانشگاه این است که استقلال پیدا کند، و خودش را از غرب جدا کند و خودش را از وابستگی به شرق جدا کند. و یک مملکت مستقل، یک دانشگاه مستقل، یک فرهنگ مستقل داشته باشیم». و در جمله‏ای دیگر نیز به مسأله استقلال اشاره می‏کنند و می‏فرمایند: «باید دانشگاه ها بیدار شوند. باید از همین دبستان تا آن آخر دانشگاه از این افکار غرب‏زده تهی بشوند، و شرق روی پای خودش بایستد»

در جمله اخیر، ضمن اینکه ممکن است «شرق» را به‏معنای کشورهای کمونیست قلمداد کنیم، می‏توانیم به این نتیجه هم برسیم که منشاءِ اصلی فسادها، ناشی از غرب و غرب زدگی است که شرق به مفهوم عام را که شامل کلیه کشورهای غیرغربی است، نیز تحت تأثیر قرار می‏دهد. پس باید از چنین فرهنگی دوری جست. به همین دلیل است که امام(رحمت الله علیه)در جایی دیگر، از کشور و رژیمی نام می‏برند که مظهر این غرب جهانخوار و چپاولگر است و به عبارتی شیطان بزرگ است؛ و روشنفکران و متفکران دانشگاهی را از این موضوع آگاه می‏فرمایند؛ و اظهار می‏دارند: «گویندگان و روشنفکران و متفکران و دانشگاهیان و دانشمندان، همه توان خود را صرف قطع امید از دشمن اصلی ما امریکا کنند»

بنابراین، از دیدگاه امام خمینی (رحمت الله علیه)معنی «اسلامی‏شدن»، «استقلال» است؛ و استقلال یعنی عدم وابستگی به مظاهر استکبار، چپاولگری، جهانخواری و فساد و به عبارتی دیگر، داشتن استقلال فکری برمبنای اصول و عقاید اسلامی. پس کلیه عوامل دخیل در دانشگاه ها، خصوصا استادان، باید به این نکته توجه داشته باشند و در راه قطع وابستگی و کسب استقلال و درنهایت اسلامی‏شدن دانشگاه ها بکوشند

خودباوری و اتکا به‏ خود

به این ترتیب، باید قید و بندها و دلبستگی به غرب و یا مظاهرِ دیگرِ شبیه به آن را رها کنیم و از آنها آزاد شویم. امّا ممکن است این سؤال به ذهن خطور کند: بعد از قطع این رابطه، چه می‏شود؟ آیا پس از آن، در خلأ، تنهایی، بی‏یاوری و بدبختی قرار نخواهیم گرفت؟ آیا همه چیزمان نابود نخواهد شد و به هلاکت نخواهیم افتاد؟ برای رهایی از این ذهنیت ــ که ممکن است در افکار برخی از مردم، بویژه استادان و دانشجویان، رسوخ کند ــ باید برای این سؤالها پاسخی یافت. آن پاسخ، براساس گفته‏های امام (رحمت الله علیه)«خودباوری» و «اتکا به خود» و «خویشتن‏یابی» است؛ که خلاءِ موجود را به بهترین وجهی پر خواهد کرد. ایشان در خطاب به دانشجویان می‏فرمایند: «شما دانشجویان عزیز! خودتان درصدد این باشید که از غرب‏زدگی بیرون بیایید. این گمشده خودتان را پیدا کنید. گمشده شما، خودتان هستید». امّا این خود را چگونه می‏توان پیدا کرد؟ و آیا چگونه‏بودن و چگونه‏شدن، خودپیدا کردن است؟

طبیعتا اصطلاح «خود را یافتن» باید مفهومی خاص داشته باشد. آنچنان «خودی» که نه تنها جایگزین خلأ و قطع وابستگی شود، بلکه حالتی رشدیابنده داشته باشد و استاد، دانشجو و دانشگاه را به بهترین وجه بسازد و آنها را از جهات مادی و معنوی، به صلاح و ساحل نجات و رشد و ترقی برساند

راه حل

از بیانات امام(رحمت الله علیه)می‏توان به این نتیجه رسید که این «خود را یافتن» و «متکی به خود بودن» باید در دو جهت مختلف، امّا در کنار هم، جامه عمل بپوشد. یکی از این دو جهت، دانشمند و متخصص‏شدن افراد و تهیه و توسعه ابزارهای رسیدن به این مرحله است؛ و جهت دیگر، ساخته‏شدن افراد ازحیث معنوی و انسانی است. این دو جهت، به‏خوبی و صراحت در بیانات مختلف امام(رحمت الله علیه)مشخص شده است

جهت اول (تخصّص)

در راستای جهت اول می‏فرمایند: «اگر دانشگاه ها خالی از مردانی دانشمند و متخصص شوند، اجانب منفعت‏طلب چون سرطان در تمام کشور ریشه دوانده و زمام امور اقتصادی و علمی ما را بدست می‏گیرند و سرپرستی می‏کنند». در بیانی دیگر اظهار می‏دارند: «مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی، توسعه مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه‏جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهای متعهد و متخصصی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق بدر آمده و نشان داده‏اند که می‏توانند کشور را روی پای خود نگه‏دارند». و نیز می‏فرمایند: «باید دانشگاه ها خودکفا شوند که احتیاج به دانش غرب نداشته باشند»

پس ملاحظه می‏شود که در یک کشور اسلامی، از یک سو باید افراد به فکر متخصص و دانشمندشدن بیفتند و در این راه بکوشند و از سوی دیگر دولت نیز وسایل و امکانات چنین کاری را به انحای مختلف فراهم آورد و با هدایت و تشویق لازم، کارها را جهت دهد

اگر چنین اقدامی صورت نگیرد و دانشگاه ها در این راستا عمل نکنند، دوباره کشور به اجانب منفعت‏طلب وابسته می‏شود و آنها زمام امور علمی، اقتصادی و بالأخره سیاسی و فرهنگی ما را دردست می‏گیرند. امّا این جهت و این کارها برای «خودشدن» و «خود را یافتن» کافی نیست، بلکه باید با عامل دوم ترکیب شوند و در کنار هم به پیش روند

جهت دوم (انسان‏سازی)

 

برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 47 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بررسي نقش نور و رنگ دو عامل موثر در طراحي محيط هاي بيمارستاني تحت فایل ورد (word)

دوشنبه 2 اسفند 1395
1:41
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسي نقش نور و رنگ دو عامل موثر در طراحي محيط هاي بيمارستاني تحت فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي نقش نور و رنگ دو عامل موثر در طراحي محيط هاي بيمارستاني تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسي نقش نور و رنگ دو عامل موثر در طراحي محيط هاي بيمارستاني تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسي نقش نور و رنگ دو عامل موثر در طراحي محيط هاي بيمارستاني تحت فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

از این حواس انسان، حس بینایی همواره برای کسب اطلاعات درباره جهان اطراف ما، قوی ترین حس بوده و هست. محیط دید از کنش و واکنش عناصر فیزیکی موجود در آن و نوری که آن را روشن می سازد ، تشکیل می شود. از جنبه زیبایی شناسی، طراحی محیط دید، به ویژه ترتیب نور و رنگ قادر است شرایط جذاب و خوشایندی برای بیماران، ملاقات کنندگان و کارکنان فراهم سازد. و تأثیر مثبتی روی سلامت ساکنین داشته باشد. علیرغم این که رنگ به خودی خود نقشی در درمان ندارد،اما بر روحیه بیماران اثر انکارناپذیری دارد. بعضی از بیماران بستری در بیمارستان ممکن است دچار تغییر ناگهانی احساس شود که آنها را بسیار حساس می کند و اینجا است که انگیزه ای احساسی رنگ و نورپردازی آشکار می گردد. لذا این تحقیق به دنبال پاسخ گویی به این سؤال ها است که نورپردازی و استفاده از رنگ بر اساس چه مؤلفه هایی بود و استفاده از این دو عامل چه نقشی در تشخیص و روند درمان بیماران و همچنین عملکرد کار در درمان دارد. روش پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و رویکردی توصیف و تحلیل محتوای پیرامون مبانی نظری رنگ و نور می باشد . نتایج به دست آمده از این نوشتار حاکی از اینست که رنگ های مناسب می توانند وضعیتی بیافرینند که در واقع درمان بخش است، بدین معنی که سبب اعتمادبه نفس شده و ترس را از ذهن بیمار دور می کند. استفاده هوشمندانه از رنگ ها در همه محیط ها می تواند برای حداکثر استفاده از روشنایی روز و کمک به کاهش نه، انعکاس نور را تحت کنترل درآورد و می تواند کمک کند تا بر محرومیت حسی، در نتیجه فقدان انگیزه دیگر محیط های بیرونی و یکنواخت، چیره شود و همچنین در طراحی به کمک رنگ و نور باید توجه داشته باشیم که هر یک از این بخش های بیمارستانی رنگ و نور خاصی را طلب می کند و نمی تواند در تمام فضاهای بیمارستانی استراتژی واحدی را دنبال کرد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 47 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله آسيب شناسي خصوصي سازي درايران تحت فایل ورد (word)

دوشنبه 2 اسفند 1395
1:40
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله آسيب شناسي خصوصي سازي درايران تحت فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آسيب شناسي خصوصي سازي درايران تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آسيب شناسي خصوصي سازي درايران تحت فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آسيب شناسي خصوصي سازي درايران تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: 13

چکیده:

باآشکارشدن مشکلات ناشی از فعالیت شرکت های دولتی واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی وکناره گیری دولت از فعالیت های اقتصادی به عنوان یکی از راه حلهای موجهه با بحرانهای اقتصادی و تسریع روند رشد و توسعه اقتصادی مطرح گردید اجرای هرگونه سیاست اقتصادی بویژه درکشورهای درحال توسعه با موانع ومشکلاتی همراه بودهاست سوال اصلی ما این است که چه موانعی فراروی این سیاست قرارگرفته و راه های دستیابی به این مهم کدام است؟ مطالعات انجام شده نشان میدهد که اجرای برنامه های خصوصی سازی تا حدود زیادی ازاهداف و نیات اولیه دولت ها منحرف شده است و آن را کند ناموزون و با موانع پیش بینی نشده مواجه ساخته است بررسی ما نشان میدهد که تلاشهایخصوصی سازی غالبا با دو مجموعه موانع روبرو است نخست مسائل و مشکلات اجرایی اداری و دوم موانع اقتصادی – سیاسی که برایند آنها موجب کند شدن روند آن گشته و دربسیاری از موارد نه تنها موانع فوق به اختلال دراجرای سیاست خصوصی سازی منجر شده است بلکه اثرات این سیاست را برکارایی اقتصادی کاهش داده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 44 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

بررسي ارتباط دينداري ومعنويت با کيفيت زندگي وراههاي مقابله با استرس در بيماران مبتلابه مولتيپل اسکل

دوشنبه 2 اسفند 1395
1:39
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسي ارتباط دينداري ومعنويت با کيفيت زندگي وراههاي مقابله با استرس در بيماران مبتلابه مولتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به انجمن مولتيپل اسکلروزيس اهواز سال 1392 تحت فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي ارتباط دينداري ومعنويت با کيفيت زندگي وراههاي مقابله با استرس در بيماران مبتلابه مولتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به انجمن مولتيپل اسکلروزيس اهواز سال 1392 تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسي ارتباط دينداري ومعنويت با کيفيت زندگي وراههاي مقابله با استرس در بيماران مبتلابه مولتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به انجمن مولتيپل اسکلروزيس اهواز سال 1392 تحت فایل ورد (word) ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسي ارتباط دينداري ومعنويت با کيفيت زندگي وراههاي مقابله با استرس در بيماران مبتلابه مولتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به انجمن مولتيپل اسکلروزيس اهواز سال 1392 تحت فایل ورد (word) :


نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

سابقه وهدف : مولتیپل اسکلروزیس بیماری است که باد میلینه شدن پیش رونده سیستم عصبی مرکزی به واسطهعملکردسیستم ایمنی مشخص می گردد. . آغاز این بیماری معمولاً در بین 20تا 50سالگی رخ میدهد و اوج آن در سن 30سالگی است؛ و رایجترین دلیل ناتوانی عصب شناسی در جوانان و میانسالان است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسیارتباط دینداری ومعنویت با کیفیت زندگی و راههای مقابله با استرس در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در استانخوزستان می باشد. روش بررسی : این پژوهش نوعی مطالعه توصیفی ، همبستگی است که تعداد 135نفر ازبیماران دررده سنی 18-60سال مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. واحدهای موردپژوهش با استفاده از پرسشنامه های دموگرافیک ، دینداری ، معنویت ، کیفیت زندگی وراههای مقابله با استرس جالوویسبه عنوان ابزار کار مورد استفاده قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. واز آزمونضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون خطی استفاده شد.یافته ها : یافته های این پژوهش میانگین دینداری318/38ومیانگین معنویت 373/68ومیانگین کیفیت زندگی 61/75ومیانگین راههای مقابله با استرس مسئله مدار 37/65وهیجان مدار 41/83می باشد که بر اساس ضریب همبستگی پیرسون اختلاف بین دینداری با کیفیت زندگی از نظرآماری معنی دار میباشد ( p<0/05) همچنین معنویت با کیفیت زندگی ضریب همبستگی پیرسون این اختلاف معنی دارمی باشد (p<0/05)و نیز بین دینداری با راههای مقابله با استرس(p<0/05 )ومعنویت با راههای مقابله با استرس بر اساسضریب همبستگی پیرسون اختلاف معنی دار میباشد . (p<0/001)نتیجه گیری:با توجه به یافته های حاصل از این پژوهشمی توان نتیجه گرفت که دینداری و معنویت باعث بهبودکیفیت زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس شده و هر بیماریکه معنویت ودینداری بالاتر داشته راحت تر با استرس کنارآمده واز شیوه حل مسئله برای حل مشکل استفاده می کردند


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 45 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

مقاله رابطه بين مقاومت فشاري و کششي دربتن خودتراکم بازيافتي حاوي پوزولان زئوليت طبيعي تحت فایل ورد

دوشنبه 2 اسفند 1395
1:39
علی


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله رابطه بين مقاومت فشاري و کششي دربتن خودتراکم بازيافتي حاوي پوزولان زئوليت طبيعي تحت فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رابطه بين مقاومت فشاري و کششي دربتن خودتراکم بازيافتي حاوي پوزولان زئوليت طبيعي تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رابطه بين مقاومت فشاري و کششي دربتن خودتراکم بازيافتي حاوي پوزولان زئوليت طبيعي تحت فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رابطه بين مقاومت فشاري و کششي دربتن خودتراکم بازيافتي حاوي پوزولان زئوليت طبيعي تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: 14
چکیده:
بتن خودتراکم یک مخلوط بتنی روان و همگن است. امروزه استفاده از مواد بازیافتی و پوزولانهای طبیعی در راستای کاهش هزینههای جاری و همچنین کاهش یا حذف مشکلات زیست محیطی به یکی ار مباحث مورد علاقه اکثر محققینتبدیل شده است. در این پژوهش امکان استفاده از زئولیت به عنوان یک پوزولان طبیعی و سنگدانه بازیافتی بتن به عنوان یک ماده بازیافتی در بتن خودتراکم بررسی گردید. افزودن زئولیت به بتن خودتراکم باعث بهبود عملکرد بتن می-شود. در این تحقیق، پس از مطالعه مقاومتهای فشاری و کششی در بتنهای خودتراکم بهینه ساخته شده از سنگدانه بازیافتی با درصدهای متقاوت پوزولان زئولیت طبیعی0و10و15و20و30 درصد(، یک رابطه تجربی بین مقاومت فشاری و کششی بدست آمد. رابطهی مقاومت فشاری و کششی یک رابطهی سهمی درجه دو میباشد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 47 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به امام صادق است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب نظافت منزل در تهران پیش بینی نتایج فوتبال خرید ملک در ترکیه انجام پروژه متلب میهن ام پی تری بازی حکم نقاشی ساختمان آپلود عکس نمایندگی پنل پیامک بانک مشاغل شیراز پزشکان متخصص شیراز بازی انفجار
بستن تبلیغات [X]